Ανακοινώσεις

Friday, July 30, 2021 - 15:44

Ενημερώνουμε ότι η βαθμολογία της κανονικής εξεταστικής 2021 στα Συστήματα Διοίκησης έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος.

Monday, July 26, 2021 - 21:01

Η βαθμολογία του μαθήματος για την εξεταστική του Ιουλίου 2021 είναι διαθέσιμη.

Monday, July 12, 2021 - 18:28

Η βαθμολογία για την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2021 είναι διαθέσιμη.

Tuesday, June 22, 2021 - 18:26

Η τελευταία ημερομηνία για την εξέταση της προαιρετικής εργασίας στο μάθημα (για όσους δεν έχουν εξεταστεί ήδη) είναι την Παρασκευή 09/07/2021, 11.00, στο κανάλι General της ομάδας του μαθήματος (MS Teams).

Tuesday, June 22, 2021 - 18:26

Η ηλεκτρονική επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Συστήματα Αποφάσεων» θα γίνει την Τετάρτη 07/07/2021 στις 9.45 (ώρα εξέτασης: 10.00 - 12:00) στην ομάδα του μαθήματος στο MS Teams, στο κανάλι «Εξέταση επί πτυχίω». Μπορείτε να δείτε αναρτημένες

Περισσότερα
Tuesday, June 22, 2021 - 18:24

Η βαθμολογία για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2021 είναι διαθέσιμη.

Tuesday, June 1, 2021 - 18:22

Η ηλεκτρονική εξέταση για το μάθημα «Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων», θα γίνει την Παρασκευή 9/7/2021 στις 14:15 (ώρα εξέτασης: 14:30 – 16:30). Έχουν αναρτηθεί οι αναλυτικές οδηγίες στο chat του καναλιού “General” της ομάδας του μαθήματος στο MS Teams. Επίσης,

Περισσότερα
Tuesday, June 1, 2021 - 18:22

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 15.07.21 και ώρα 11:45 (ώρα εξέτασης: 12:00 διάρκεια 2 ώρες) στην ομάδα του μαθήματος στο MS Teams, στο κανάλι «Εξέταση επί πτυχίω». Μπορείτε να δείτε αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία στο

Περισσότερα
Tuesday, June 1, 2021 - 18:21

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/06/2021 στις 12:45 (ώρα εξέτασης: 13:00 διάρκεια 2 ώρες) στην ομάδα του μαθήματος στο MS Teams, στο κανάλι «Εξέταση επί πτυχίω». Μπορείτε να δείτε αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία στο κανάλι «Εξέταση επί πτυχίω»

Περισσότερα
Tuesday, June 1, 2021 - 18:20

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/06/2021 στις 11:15 (ώρα εξέτασης: 11:30 – διάρκεια 2 ώρες και 30 λεπτά) στην ομάδα του μαθήματος στο MS Teams, στο κανάλι «Εξέταση επί πτυχίω». Μπορείτε να δείτε αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία στο κανάλι «

Περισσότερα