Οργάνωση και Διοίκηση - Θεωρία και Πρακτική

Το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση της θεωρίας του management και επεξεργασία μελετών περιπτώσεων –προβλημάτων/ στρατηγικών ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, επί των οποίων γίνονται συζητήσεις και προτείνονται λύσεις από τους φοιτητές, με βάση την αποκτηθείσα γνώση. 

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές του 3ου εξαμήνου της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών και μελλοντικών μηχανικών με θέματα που άπτονται του τομέα της διοίκησης και της οργάνωσης. Αναλυτικότερα, το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση με τα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Ορισμός της επιχείρησης, στόχοι και είδη επιχειρήσεων, το περιβάλλον δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων (βασικές έννοιες οικονομικής θεωρίας,  λειτουργίες και κανόνες της αγοράς, μορφές οργάνωσης και ανταγωνισμού), συστημική προσέγγιση.
  • Περιβάλλον της επιχείρησης: εξωτερικό, λειτουργικό και εσωτερικό περιβάλλον, Ανάλυση PEST, SWOT, μοντέλο ανταγωνιστικών δυνάμεων κατά Porter.
  • Βασικές λειτουργίες της επιχείρησης: διοίκηση παραγωγής, διοίκηση εμπορίας,  χρηματοοικονομική διοίκηση, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
  • Αρχές και λειτουργίες διοίκησης: σχεδιασμός, οργάνωση, έλεγχος, ηγεσία. 
  • Εργαλεία και τεχνικές υποστήριξης λήψης αποφάσεων διοίκησης. Προβλέψεις, στατιστικές κατανομές, έλεγχος υποθέσεων, δέντρα και μήτρες αποφάσεων, προσομοίωση, γραμμικός και δυναμικός προγραμματισμός. Διαχείριση έργων. 
  • Διερεύνηση και ανάλυση επιχειρηματικών πρακτικών και στρατηγικών στο γοργά μεταβαλλόμενο περιβάλλον της τελευταίας δεκαετίας, συμβολή και επιρροή της τεχνολογίας στην επιχειρηματική λήψη αποφάσεων.

  Συμπληρωματικά στις θεωρητικές διαλέξεις, οι παραπάνω έννοιες θα αποσαφηνίζονται μέσω μελετών περιπτώσεων, ασκήσεων και παραδειγμάτων.

Διεξαγωγή του μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση της θεωρίας του management και επεξεργασία μελετών περιπτώσεων –προβλημάτων/ στρατηγικών ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, επί των οποίων γίνονται συζητήσεις και προτείνονται λύσεις από τους φοιτητές, με βάση την αποκτηθείσα γνώση. 

Το μάθημα διεξάγεται με τους ακόλουθους τρόπους

Α) Διαλέξεις – Θεωρία – Μελέτες Περιπτώσεων

Β) Διαλέξεις – Παρουσιάσεις από προσκεκλημένους ομιλητές

Διδάσκοντες

Καθηγητές

Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής Δημήτρης Ασκούνης

Συνεργάτες

Ιωάννα Μακαρούνη, Μανώλης Ντάνος, Μαρία Φλουρή

Χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Ιστοσελίδες 

Το υλικό του μαθήματος,ανακοινώσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες θα  αναρτώνται στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

http://academics.epu.ntua.gr

https://helios.ntua.gr/

Για ερωτήσεις, διευκρινίσεις και κάθε θέμα σχετικό με το μάθημα μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο odtp@epu.ntua.gr