Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (MBA ΤεχνοOικονομικά Συστήματα)

Το μάθημα εστιάζει στις κύριες τεχνολογικές και επιχειρησιακές τάσεις στα συστήματα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, όπως αυτά αξιοποιούνται στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (eBusiness) και στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (eGovernment).
 

Ακαδημαϊκό Έτος: 2020 - 2021

Εξάμηνο: 2ο

Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Ασκούνης , Δρ. Δ.Πανόπουλος (ΕΔΙΠ), Δρ. Ο.Μαρκάκη, Ι. Τσαπέλας, Ν. Δημητρόπουλος

Επικοινωνία: etransactions@epu.ntua.gr

Περιεχόμενα μαθήματος: Εισαγωγή και βασικές έννοιες. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Αγορές. Ηλεκτρονική υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας. Ηλεκτρονική συνεργασία. Ηλεκτρονική τραπεζική. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα Συστημάτων και Οργανισμών. Οργανωσιακή, Σημασιολογική και Τεχνική Διαλειτουργικότητα. Επιχείρηση 2.0. Κινητές Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. Ο ρόλος του Web2.0 και των Social Media στις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. Μεθοδολογίες και εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Internet of Things. Μελέτες Περίπτωσης.

To μάθημα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, και ώρες 18:00-21:00 στο Αμφ. 1 των νέων κτηρίων ΣΗΜΜΥ.