Συστήματα Διοίκησης

Γενικά
Η σύγχρονη πραγματικότητα διακρίνεται από ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα επιχειρηματικά μέτωπα, εμφανίζει έντονα παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα και αποτελεί για τους επαγγελματίες ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον προκλήσεων και ευκαιριών.

Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, και εντάσσεται στη ροή «Οργάνωση & Διοίκηση».
Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση ειδικών θεμάτων πάνω στη διοίκηση, με έμφαση σε θέματα επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογιών και επιχειρησιακών λειτουργιών.
Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω:

  • Ανάλυσης θεμάτων επιχειρηματικότητας
  • Ανάλυσης λειτουργικών θεμάτων της επιχείρησης
  • Ανάλυσης και συζήτησης μελετών περίπτωσης

Διεξαγωγή του μαθήματος
Οι διαλέξεις εστιάζουν στην ανάλυση θεμάτων επιχειρηματικότητας και λειτουργίας της επιχείρησης.  Το  εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος αφορά στην ανάλυση τριών μελετών περίπτωσης από τους φοιτητές σχετικών με θέματα του μαθήματος. Οι αναλύσεις των μελετών θα υποβληθούν εντός του εξαμήνου και θα συμβάλλουν στον τελικό βαθμό. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρέχεται καθοδήγηση και διευκρινίσεις.

Συνοπτικά, το μάθημα γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Διαλέξεις – Θεωρία
  • Εργαστήριο ανάλυσης μελετών περίπτωσης σε θέματα του μαθήματος
  • Παραδείγματα και Επίλυση Ασκήσεων
  • Διαλέξεις – Παρουσιάσεις από προσκεκλημένους ομιλητές

Αξιολόγηση – Βαθμολογία
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει ως εξής:

  • Επτά μονάδες από την εξέταση του μαθήματος
  • Τρεις μονάδες από την ανάλυση μελετών περίπτωσης στο εργαστήριο

Διδάσκοντες
Καθηγητής Δημήτρης Ασκούνης
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Γραφείο 2.2.27 (Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Οροφος 2)
E-mail: askous@epu.ntua.gr

Δημήτρης Πανόπουλος, Ιωάννα Μακαρούνη
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Γραφείο 0.2.2 (Κτίριο Ηλεκτρολόγων, Ισόγειο)
E-mail: sd@epu.ntua.gr

Ιστοσελίδα
Το υλικό του μαθήματος, σημειώσεις, πληροφορίες και ανακοινώσεις (βαθμολογίες, προγραμματισμός κ.α.) θα αναρτώνται στο http://academics.epu.ntua.gr.
Το υλικό του μαθήματος και οι σημειώσεις θα αναρτώνται και στο http://mycourses.ntua.gr/

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το μάθημα (απορίες, διευκρινίσεις κ.α.) σας παρακαλούμε να στείλετε μήνυμα στο sd@epu.ntua.gr .

Ανακοινώσεις Μαθήματος