Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων. Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και πραγματοποιείται από τους Χάρη Δούκα και Ιωάννη Ψαρρά.

 

Η πολυκριτηριακή υποστήριξη αποφάσεων αποτελεί έναν εξελιγμένο χώρο της επιχειρησιακής έρευνας, ο οποίος τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση. Βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και διάδοση της πολυκριτηριακή ανάλυσης αποτέλεσε η απλή διαπίστωση ότι η επίλυση πολύπλοκων και ιδιαίτερα σημαντικών προβλημάτων λήψης αποφάσεων δεν είναι δυνατό να πραγματοποιείται μέσω μιας μονόπλευρης και μονοδιάστατης ανάλυσης.

Κατά την προσπάθεια εξέτασης όλων των παραμέτρων ενός προβλήματος και των παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη της κατάλληλης απόφασης, γεννάται ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνθεση όλων των κριτηρίων ώστε να επιτευχθεί η υποστήριξη ορθολογικών αποφάσεων.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού αποτελεί το βασικό αντικείμενο του συγκεκριμένου προβλήματος. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολυκριτηριακή ανάλυσης είναι η πραγματοποίηση της αναγκαίας σύνθεσης υπό το πρίσμα της πολιτικής λήψης των αποφάσεων και του συστήματος προτιμήσεων και αξιών, το οποίο συνειδητά ή ασυνείδητα χρησιμοποιεί ο αποφασίζων.

Οι μεθοδολογικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στη διάρκεια της ιστορικής πορείας του χώρου της πολυκριτηριακής ανάλυσης, καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα προβλημάτων υποστήριξης αποφάσεων, από τον χώρο της τεχνολογίας, της διοίκησης, των οικονομικών κλπ. Στο συγκεκριμένο μάθημα θα παρουσιαστούν αναλυτικά, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, όλες οι βασικές έννοιες και κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της πολυκριτηριακής υποστήριξης αποφάσεων.

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 15.15 - 18.00, στην Αίθουσα 007 των Νέων Κτιρίων ΣΗΜΜΥ, με έναρξη τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

Υλικό Μαθήματος
Attachment Size
ΠΑΑ - Π1. Εισαγωγικές έννοιες 984.79 KB
ΠΑΑ - Π2. Θεωρία πολυκριτήριας χρησιμότητας 831.97 KB
ΠΑΑ - Π3. Απόσταση από Ιδεατό Σημείο 813.83 KB
ΠΑΑ - Π4. Η μέθοδος VIKOR 574.95 KB
ΠΑΑ - Π5. Επεκτάσεις VIKOR 742.23 KB
ΠΑΑ - Π6. Πολυκριτήριος Γραμμικός Προγραμματισμός 2.69 MB
ΠΑΑ - Π7. Σχέσεις Υπεροχής - Electre I & Tri 913.42 KB
ΠΑΑ - Π8. Σχέσεις Υπεροχής - PROMETHEE 597.11 KB
ΠΑΑ - Π9. Ανάλυση σε Συνθήκες Αβεβαιότητας - Γλωσσικές Μεταβλητές 2.04 MB
ΠΑΑ - Π10. Ετερογενείς Μεταβλητές 2.2 MB
ΠΑΑ - Π11. Προσδιορισμός βαρών 517.54 KB
ΠΑΑ - Π12. Αναλυτική-συνθετική προσέγγιση [UTA & UTASTAR] 935.91 KB
ΠΑΑ - Σ1. Εισαγωγικές έννοιες 282.34 KB
ΠΑΑ - Σ2. Θεωρία πολυκριτήριας χρησιμότητας 286.31 KB
ΠΑΑ - Σ3. Απόσταση από Ιδεατό Σημείο 226.54 KB
ΠΑΑ - Σ4. Η μέθοδος VIKOR 258.5 KB
ΠΑΑ - Σ5. Επεκτάσεις VIKOR 292.18 KB
ΠΑΑ - Σ6. Πολυκριτήριος Γραμμικός Προγραμματισμός 492.8 KB
ΠΑΑ - Σ7. Σχέσεις Υπεροχής - Electre I & Tri 212.25 KB
ΠΑΑ - Σ8. Σχέσεις Υπεροχής - PROMETHEE 407.97 KB
ΠΑΑ - Σ9. Ανάλυση σε Συνθήκες Αβεβαιότητας - Γλωσσικές Μεταβλητές 985 KB
ΠΑΑ - Σ10. Ετερογενείς Μεταβλητές 599.37 KB
ΠΑΑ - Σ11. Προσδιορισμός βαρών 317.17 KB
ΠΑΑ - Σ12. Αναλυτική-συνθετική προσέγγιση [UTA & UTASTAR] 325.21 KB

Ανακοινώσεις Μαθήματος