Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων. Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και πραγματοποιείται από τους Χάρη Δούκα και Ιωάννη Ψαρρά.

 

Η πολυκριτηριακή υποστήριξη αποφάσεων αποτελεί έναν εξελιγμένο χώρο της επιχειρησιακής έρευνας, ο οποίος τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση. Βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και διάδοση της πολυκριτηριακή ανάλυσης αποτέλεσε η απλή διαπίστωση ότι η επίλυση πολύπλοκων και ιδιαίτερα σημαντικών προβλημάτων λήψης αποφάσεων δεν είναι δυνατό να πραγματοποιείται μέσω μιας μονόπλευρης και μονοδιάστατης ανάλυσης.

Κατά την προσπάθεια εξέτασης όλων των παραμέτρων ενός προβλήματος και των παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη της κατάλληλης απόφασης, γεννάται ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνθεση όλων των κριτηρίων ώστε να επιτευχθεί η υποστήριξη ορθολογικών αποφάσεων.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού αποτελεί το βασικό αντικείμενο του συγκεκριμένου προβλήματος. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολυκριτηριακή ανάλυσης είναι η πραγματοποίηση της αναγκαίας σύνθεσης υπό το πρίσμα της πολιτικής λήψης των αποφάσεων και του συστήματος προτιμήσεων και αξιών, το οποίο συνειδητά ή ασυνείδητα χρησιμοποιεί ο αποφασίζων.

Οι μεθοδολογικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στη διάρκεια της ιστορικής πορείας του χώρου της πολυκριτηριακής ανάλυσης, καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα προβλημάτων υποστήριξης αποφάσεων, από τον χώρο της τεχνολογίας, της διοίκησης, των οικονομικών κλπ. Στο συγκεκριμένο μάθημα θα παρουσιαστούν αναλυτικά, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, όλες οι βασικές έννοιες και κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της πολυκριτηριακής υποστήριξης αποφάσεων.

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 15.15 - 18.00, στην Αίθουσα 007 των Νέων Κτιρίων ΣΗΜΜΥ, με έναρξη τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

Υλικό Μαθήματος
Attachment Size
ΠΑΑ - Π1. Εισαγωγικές έννοιες.pdf 1.05 MB
ΠΑΑ - Σ1. Εισαγωγικές έννοιες.pdf 282.34 KB
ΠΑΑ - Π2. Θεωρία πολυκριτήριας χρησιμότητας.pdf 831.97 KB
ΠΑΑ - Σ2. Θεωρία πολυκριτήριας χρησιμότητας [MAUT & WSM].pdf 286.31 KB
ΠΑΑ - Π3. Προσδιορισμός Βαρών.pdf 517.54 KB
ΠΑΑ - Σ3. Προσδιορισμός Βαρών.pdf 275.62 KB
ΠΑΑ - Π4. TOPSIS & Behavioural TOPSIS.pdf 971.64 KB
ΠΑΑ - Σ4. TOPSIS & Behavioural TOPSIS.pdf 187.39 KB
ΠΑΑ - Π5. VIKOR.pdf 574.95 KB
ΠΑΑ - Σ5. VIKOR.pdf 254 KB
ΠΑΑ - Π6. VIKOR_II_extension.pdf 742.23 KB
ΠΑΑ - Σ6. VIKOR_II_extension.pdf 263.86 KB
ΠΑΑ - Π7. PROMETHEE.pdf 597.11 KB
ΠΑΑ - Σ7. PROMETHEE.pdf 320.56 KB
ΠΑΑ - Π8. Σχέσεις Υπεροχής [ELECTRE I & Tri].pdf 1.22 MB
ΠΑΑ - Σ8. Σχέσεις Υπεροχής [ELECTRE I & ELECTRE Tri].pdf 264.2 KB
ΠΑΑ - Π9. Γλωσσικές Μεταβλητές.pdf 2.04 MB
ΠΑΑ - Σ9. Γλωσσικές Μεταβλητές.pdf 985 KB
ΠΑΑ - Π10. Ετερογενείς Μεταβλητές.pdf 2.2 MB
ΠΑΑ - Σ10. Ετερογενείς Μεταβλητές.pdf 599.37 KB
ΠΑΑ - Π11. Αναλυτική-συνθετική προσέγγιση [UTA & UTASTAR].pdf 836.08 KB
ΠΑΑ - Σ11. Αναλυτική-συνθετική προσέγγιση [UTA & UTASTAR].pdf 230.76 KB
ΠΑΑ - Π12. Πολυκριτήριος Γραμμικός Προγραμματισμός.pdf 2.69 MB
ΠΑΑ - Σ12. Πολυκριτήριος Γραμμικός Προγραμματισμός [AUGMECON R].pdf 432.91 KB

Ανακοινώσεις Μαθήματος