Ειδικά Θέματα Διοίκησης (MBA ΤεχνοΟικονομικά)

Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη ειδικών θεμάτων στη σύγχρονη διοίκηση, με έμφαση σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονες τεχνικές διοίκησης.