Διπλωματικές

Το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης διαθέτει πλούσια και ενδιαφέρουσα θεματολογία για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών από φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ.

Τα προτεινόμενα θέματα καλύπτουν ευρύ επιστημονικό φάσμα των σύγχρονων Συστημάτων Απόφασης, της Διοίκησης, των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, της Διαχείρισης Ενέργειας και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Διοίκησης Παραγωγής και άλλων θεμάτων σχετικών με την ύλη των διδασκόμενων από το Εργαστήριο μαθημάτων.

Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών δημοσιεύονται στην ενότητα αυτή, η οποία ανανεώνεται τακτικά.