Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Διευθυντής της Μονάδας Αποφάσεων και Διοίκησης

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: john@epu.ntua.gr 
Τηλέφωνο: +30-210-7723551

Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: askous@epu.ntua.gr 
Τηλέφωνο: +30-210-772 3639, -3583 

Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: h_doukas@epu.ntua.gr 
Τηλέφωνο: +30-210-7722083

Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vmarinakis@epu.ntua.gr 
Τηλέφωνο: +30-210-7723760

Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ιδρυτής του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης και Διευθυντής του έως το 2007

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: jes@epu.ntua.gr
Τηλέφωνο: +30-210-7723555, +30 210 7723583