Δημήτρης Ασκούνης

Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

Ο κ. Δ. Ασκούνης έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων, ευφυών πληροφοριακών συστημάτων, τεχνολογιών ηλεκτρονικού επιχειρείν και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών πληροφορικής στη διοίκηση επιχειρήσεων και ενεργειακών συστημάτων. Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος σε μεγάλο πλήθος ερευνητικών έργων στις πιο πάνω περιοχές (FP7, Horizon2020, κλπ). Έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα και δραστηριότητες στις NIS και MEDA χώρες σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση μεγάλων έργων, κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων, ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής, κλπ.  Έχει περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων, παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες με περισσότερες από 800 ετεροαναφορές.

Πληροφορίες

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: askous@epu.ntua.gr 
Τηλέφωνο: +30-210-772 3639, -3583