Ι.-Ε. Σαμουηλίδης

Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ιδρυτής του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης και Διευθυντής του έως το 2007

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Ι.-Ε. Σαμουηλίδη περιλαμβάνουν τα πεδία των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων και τις πολυάριθμες εφαρμογές τους στους τομείς της Οργάνωσης και της Διοίκησης Έργων και Επιχειρήσεων (Corporate and Project Management), των Χρηματοοικονομικών, της Οργάνωσης και Διοίκησης Συστημάτων Παραγωγής (Production Operations Management), του Ενεργειακού και Περιβαλλοντολογικού Σχεδιασμού καθώς και πλήθους άλλων σύγχρονων εφαρμογών. Έχει υπάρξει Υπεύθυνος Έργου σε πολλά προγράμματα και ερευνητικές μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν από Ελληνικούς Οργανισμούς (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - ΔΕΗ - ΔΕΠ) και από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ESPRIT, DRIVE, ΤACIS, κλπ). Αυτά τα προγράμματα μελέτησαν σημαντικά θέματα στις περιοχές των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, Χρηματο-Οικονομικών, Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης Παραγωγής και Εμπείρων Συστημάτων, Διαχείρισης Έργων, Ενέργειας, Περιβαλλοντολογικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Μοντελοποίησης, Περιβαλλοντολογικών Συστημάτων και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Πληροφορίες

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: jes@epu.ntua.gr
Τηλέφωνο: +30-210-7723555, +30 210 7723583