Ιωάννης Ψαρράς

Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Διευθυντής της Μονάδας Αποφάσεων και Διοίκησης

Ο κ. Ι. Ψαρράς διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε πολλές επιστημονικές περιοχές με εμβάθυνση στα Συστήματα Αποφάσεων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διαχείριση Έργων, Διαχείριση Ενέργειας σε πεδία όπως ανάλυση ενεργειακής πολιτικής, εθνικός και περιφερειακός ενεργειακός προγραμματισμός, ενεργειακά και περιβαλλοντικά μοντέλα, καθώς και Συστήματα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων. Έχει διδάξει μία μεγάλη σειρά μαθημάτων στο ΕΜΠ που περιλαμβάνει: Διαχείριση Έργων, Οικονομική Διαχείριση και Οικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Στρατηγική Ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Μέθοδοι Πρόβλεψης, Σχεδιασμός Ελαχίστου Κόστους, Ανάλυση Ενεργειακής Πολιτικής και Διαχείριση Ενέργειας. Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Έργου και/ ή Σύμβουλος σε πολυάριθμα έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων ποικίλων έργων στα πεδία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Συστημάτων και Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης.

Πληροφορίες

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: john@epu.ntua.gr 
Τηλέφωνο: +30-210-7723551