Ιωάννης Ψαρράς

Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Διευθυντής της Μονάδας Αποφάσεων και Διοίκησης

Ο Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (DSSlab) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών. Διδάσκει 8 προπτυχιακά και 9 μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ υπό την επίβλεψή του έχουν περατωθεί επιτυχώς 22 Διδακτορικές διατριβές και πλήθος διπλωματικών εργασιών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων με έμφαση στη διαχείριση ενέργειας, περιβάλλοντος και πληροφοριακών συστημάτων. Διαθέτει περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές, συμβουλευτικές και τεχνικές θέσεις στον ενεργειακό τομέα. Υπήρξε Συντονιστής Ομάδας σε σύνθετα, διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους τομείς της ενεργειακής πολιτικής και αγορών, τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης, συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, ανάπτυξης και διαχείρισης έργων και προγραμμάτων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 330 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Πληροφορίες

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: john@epu.ntua.gr 
Τηλέφωνο: +30-210-7723551