Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας

Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ

Η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του κ. Χ. Δούκα σχετίζεται με την ανάπτυξη μοντέλων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Διαθέτει 10 έτη εμπειρία σε θέματα συστημάτων αποφάσεων, πολυκριτήριας ανάλυσης, διαχείρισης ενέργειας και προώθησης καθαρών ενεργειακών επιλογών (Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας), και έχει συμμετάσχει σαν εμπειρογνώμονας σε αντίστοιχα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε προγράμματα στις χώρες της «Λεκάνης της Μεσογείου» και του Περσικού Κόλπου

Πληροφορίες

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: h_doukas@epu.ntua.gr 
Τηλέφωνο: +30-210-7722083