Υιοθέτηση Πρακτικών ESG

Στο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ έχουμε αναπτύξει μεθοδολογίες και συστήματα, με σκοπό να ενισχύσουμε την τυποποίηση των ESG διαδικασιών και τον υπολογισμό ενός αντιπροσωπευτικού δείκτη ESG που να συμπεριλαμβάνει και δεδομένα από διαδικασίες, δομές και ακολουθούμενες πρακτικές του εκάστοτε οργανισμού.

Επιπλέον, μεγάλη έμφαση δίνουμε στον υπολογισμό των ποσοστών εναρμόνισης του οργανισμού προς αξιολόγηση με καλές πρακτικές του κλάδου και με προτεινόμενες παρεμβάσεις βελτίωσης της επίδοσής του, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. 

Περισσότερες πληροφορίες για την υιοθέτηση πρακτικών ESG είναι διαθέσιμες εδώ.