Εξέταση μαθήματος "Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης" 29/09/2021

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/09/2021 στις 14:15 (ώρα εξέτασης: 14:30 - 16:30) στην ομάδα του μαθήματος στο MS Teams. Μπορείτε να δείτε αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία στο κανάλι General της ομάδας. Επίσης θα σταλούν οι ίδιες οδηγίες στους ιδρυματικούς σας λογαριασμούς (ΧΧΧ@mail.ntua.gr).