Βαθμολογία επαναληπτικής εξέτασης 2021 στο μάθημα "Οργάνωση και Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική"