Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική - Παρουσιάσεις Εξαμηνιαίας Εργαστηριακής Άσκησης Ιανουάριος 2022

Τις επόμενες δύο εβδομάδες, για το μάθημα της "Διαχείρισης Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής" θα γίνει η εξέταση της εξαμηνιαίας εργαστηριακής άσκησης, και συγκεκριμένα τις ημέρες Τετάρτη 12/01, Παρασκευή 14/01 και Τετάρτη 19/01, στις προκαθορισμένες ώρες των μαθημάτων. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν μέσω MS Teams και δεν θα υπάρχει φυσική παρουσία στην αίθουσα στις ώρες του μαθήματος.

Αναλυτικές πληροφορίες έχουν αποσταλεί με email σε όλους τους φοιτητές που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην εξαμηνιαία εργαστηριακή άσκηση.