"Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική": Βαθμολογία Χειμερινής Εξεταστικής 2022