Αποτελέσματα εξεταστικής κανονικής περιόδου 2022 για το μάθημα "Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων" (ΜΒΑ Τεχνοοικονομικά)