Βαθμολογία Επαναληπτικής Εξεταστικής 2022 στα Συστήματα Διοίκησης

Σας ενημερώνουμε ότι η βαθμολογία της επαναληπτικής εξέτασης 2022 στα Συστήματα Διοίκησης έχει αναρτηθεί στην σελίδα του μαθήματος.