Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης: Έναρξη μαθημάτων

Λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας, το μάθημα "Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοικησης" θα ξεκινήσει την Τετάρτη 01/03/2023, 15:15 - 16:00, Αιθουσα 6, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ.