Διεξαγωγή πρώτης διάλεξης και εργαστηρίου του μαθήματος "Συστήματα Διοίκησης"

Σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη διαλέξη του μαθήματος "Συστήματα Διοίκησης" θα γίνει την Δευτέρα 6/3/2023 στην αίθουσα 001 των Νέων Κτιρίων Ηλεκτρολόγων, και θα ξεκινήσει στις 17:00.

Το εργαστήριο θα γίνεται στην ίδια αίθουσα (Αίθουσα 001, Ν. Κτίρια Ηλεκτρολόγων), τις ώρες 19:15 - 20:00.  Το πρώτο εργαστήριακό μάθημα θα γίνει την Δευτέρα 13/3/2023.