Αποτελέσματα εξεταστικής κανονικής περιόδου 2023 για το μάθημα "Διαχείριση Ενέργειας και Διοίκηση Έργων" του ΔΠΜΣ "Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας"