Οργάνωση & Διοίκηση: Βαθμολογία επί πτυχίω εξέτασης 2023