Αποτελέσματα εξεταστικής κανονικής περιόδου 2023 για το μάθημα "Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων" (ΜΒΑ Τεχνοοικονομικά)