Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης: Βαθμολογία εξέτασης Σεπτεμβρίου 2023