Βαθμολογία στη Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών - Επαναληπτική Εξεταστική Περιόδος 2022-2023

Η βαθμολογία του μαθήματος για την επαναληπτική εξεταστική της περιόδου 2022-2023 έχει αναρτηθεί εδώ, στην ενότητα "Βαθμολογία" του https://academics.epu.ntua.gr/

Η βαθμολογία της επαναληπτικής εξέτασης του μαθήματος "Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών" είναι διαθέσιμη.