Οργάνωση & Διοίκηση: Βαθμολογία επαναληπτικής εξέτασης - Σεπτέμβριος 2023