Διδακτορικές Διατριβές

Το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών στα επιστημονικά πεδία που καλύπτει.

Μέχρι τώρα έχουν εκπονηθεί υπό την επίβλεψη των Μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου περισσότερες από 60 Διδακτορικές Διατριβές, αναλυτική λίστα των οποίων παρατίθεται ακολούθως.

Διδακτορικά
Ονοματεπώνυμο Τίτλος Τμήμα / Τομέας Επιβλέπων Ημερομ.
Ανδρουλάκη Στυλιανή Ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο για την υποστήριξη αποφάσεων προβλημάτων της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου ΗΜΜΥ / Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφάσ. Ι. Ψαρράς Ιούλιος 2020
Δημήτριος Αγγελόπουλος Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Προώθησης Επενδύσεων σε Έργα Ανανεώσιμων Πηγών ΗΜΜΥ / Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφάσ. Ι. Ψαρράς Δεκέμβριος 2019
Εμμανουήλ Ντάνος Ενσωμάτωση καινοτομικών ψηφιακών υπηρεσιών σε βιομηχανικά πρϊόντα ΗΜΜΥ / Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφάσ. Δ. Ασκούνης Δεκέμβριος 2019
Ουρανία Μαρκάκη Πλαίσιο Υποστήριξης Αποφάσεων για την Αξιολόγηση και Προώθηση Δυναμικών Δικτύων Επιχειρήσεων ΗΜΜΥ / Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφάσ. Δ. Ασκούνης Νοέμβριος 2019
Αλέξανδρος Νίκας Ολοκληρωμένο Υπόδειγμα για την Υποστήριξης Αποφάσεων Κλιματικών Πολιτικών ΗΜΜΥ / Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφάσ. Χ. Δούκας Ιούνιος 2019
Ελευθέριος Σίσκος Ευσταθής Αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ευρώπη μέσω Πολυκριτηριακής Μεθοδολογίας Υποστήριξης Αποφάσεων  ΗΜΜΥ / Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφάσ. Ι.Ψαρρας Νοέμβριος 2018
Παναγιώτης Κοκκινάκος Αξιοποίηση του Κοινωνικού Ιστού στον Κύκλο Ζωής Πολιτικών ΗΜΜΥ / Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφάσ. Ι. Ψαρράς Μάϊος 2018
Παπασταματίου Ηλίας Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κτίρια "Εξυπνων Πόλεων με χρήση καινοτόμων διαδικτυακών εργαλείων ΗΜΜΥ / Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφάσων Ι. Ψαρράς Απρίλιος 2018
Μαρία Φλουρή Μεθοδολογία Προσδιορισμού και Αξιολόγησης της Ασφάλειας Εφοδιασμού του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Φ/Α)
ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι. Ψαρράς Δεκέμβριος 2016
Λουκάς Κιπενής Μεθοδολογία Πολυκριτηριακής Αξιολόγησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Δ. Ασκούνης Απρίλιος 2016
Χρήστος Ντάνος Επίγνωση Πλαισίου σε Περιβάλλον Ανεξαρτήτου Πλατφόρμας ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Δ. Ασκούνης Δεκέμβριος 2015
Ευάγγελος Μαρινάκης Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία για την Υποστήριξη Αποφάσεων των Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών προς την Κατεύθυνση του Βιώσιμου Ενεργειακού Σχεδιασμού ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι. Ψαρράς Δεκέμβριος 2015
Δημήτρης Πανόπουλος Μοντελοποίηση και Επίλυση Σύνθετων Προβλημάτων Προγραμματισμού Εργασιώ με χρήση Χρονισμένων Αυτοματων- Εφαρμογή σε Δυναμικά Δίκτυα Παραγωγής ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι. Ψαρράς Ιανουάριος 2014
Ιωάννα Μακαρούνη Πολυκριτηριακή Μοντελοποίηση και Επίλυση προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού παραγωγής μεγάλης κλίμακας ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Ιανουάριος 2014
Χαρίκλεια Καρακώστα Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Προώθησης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της Κλιματικής Αλλαγής ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι. Ψαρράς Μάρτιος 2014
Παναγιώτης Αλεξόπουλος Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ασαφούς Γνώσης- Το πλαίσιο IKARUS ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Δ. Ασκούνης Μαϊος  2012
Φεναρέτη Λαμπαθάκη Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μέσω Προτύπων Δομών Πληροφορίας ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Δ. Ασκούνης Μάρτιος 2012
Κατερίνα Σουρούνη Μοντελοποίηση και Διαχείριση Γνώσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Δ. Ασκούνης Δεκέμβριος 2011
Αλέκος Κελεμένης Ευφυή και έμπειρα συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι.Ψαρρας Νοέμβριος 2011
Δημήτρης Σαράντης Στοχοκεντρική Διοίκηση Έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Δ. Ασκούνης Σεπτέμβριος 2011
Ιωάννης Ζαφειρόπουλος Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων Μοντελοποίηση, Προσαρμογής και Εγκατάστασης Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Δ. Ασκούνης Ιούλιος 2010
Παναγώτης Ξυδώνας Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία & Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαχείριση Μετοχικών Χαρτοφυλακίων ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι.Ψαρρας Απρίλιος 2010
Ανδρέας Μπότσικας  Ευφυή και έμπειρα συστήματα διαχείρισης πόρων σε παραγωγικά συστήματα ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι.Ψαρρας Δεκέμβριος 2009
Κωνσταντίνος Ιατρόπουλος Ευφυή και έμπειρα συστήματα διαχείρισης πόρων σε κτίρια ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι.Ψαρρας Δεκέμβριος 2009
Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Προώθηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις Νέες Συνθήκες της Αγοράς Ενέργειας ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι.Ψαρρας Δεκέμβριος 2009
Σωτήριος Κουσουρής Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Σχεδιασμός Πρότυπου Συνόλου Διαδικασιών για τη Διεξαγωγή Αυτοποιημένων Δια-Επιχειρησιακών Συναλλαγών σε Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στα Πλαίσια Συγκεκριμένου Επιχειρηματικού Μοντέλου ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Δ. Ασκούνης Δεκέμβριος 2009
Σπυρίδων Μουζακίτης Μεθοδολογίες για την Αξιολόγηση της Προοπτικής Διεξαγωγής Αυτοματοποιημένων Συναλλαγών των Επιχειρήσεων και την Υποστήριξη της Μετάβασης σε Επιχειρηματικό Μοντέλο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Δ. Ασκούνης Νοέμβριος 2009
Γεώργιος Γκιώνης Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Μοντέλου Για ωΤην Διεξαγωγή Αυτοματοποιημένων Διαπιχειρησιακών Συναλλαγών Σε Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Επιχειρίν ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Νοέμβριος 2009
Κώστας Εργαζάκης «Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαμόρφωση Αναπτυξιακών Στρατηγικών Βασισμένων στη Γνώση, σε Επίπεδο Πόλεων» ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι.Ψαρρας 2008
Χρυσόστομου Δούκα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειαςστο Σύγχρονο Περιβάλλον Λειτουργίας του Ενεργειακού Τομέα     ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι.Ψαρρας 2008
Ρηγόπουλος Γεώργιος Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία και Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων Ταξινόμησης με την Χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι.Ψαρρας Μάιος 2008
Όθωνας Ζαχαριάς Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διαχείρισης Κινδύνου Έργων και Προγραμμάτων Μεγάλης Κλίμακας ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι.Ψαρρας Δεκέμβριος 2007
Αναγνωστόπουλος Κωσταντίνος Πολικριτηριακά Συστήματα Αποφάσεων σε Ασαφές Περιβάλλον και Εφαρμογή τους στην Αξιολόγηση της Επιπροσθετικότητας Έεγων των Μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κυότο ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι.Ψαρρας Οκτώβριος 2007
Κωνσταντίνος Πατλιτζιάνας Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαμόρφωση ενός Σύγχρονου Περιβάλλοντος Δραστηριοποίησης των Ενεργειακών Εταιριών ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι. Ψαρράς Σεπτέμβριος 2006
Αλέξανδρος Φλάμος Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων για την Επιλογή Έργων του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι. Ψαρράς Μάρτιος 2005
Δημήτριος Πτωχός Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Διαχείριση Κινδύνου και τη Χάραξη Πολιτικής στη Δημόσια Υγεία ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Ιανουάριος 2005
Κωνσταντίνος Καρνέζης Μοντελοποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και αποτύπωση των διαδικασιών με χρήση τεχνικών Knowledge Management ΗΜΜΥ / Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφάσων Ι._Ε. Σαμουηλίδης Οκτώβριος 2004
Αργύρης Καγιαννάς Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Χάραξη Ενεργειακής Πολιτικής ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι. Ψαρράς Οκτώβριος 2003
Κωνσταντίνος Μεταξιώτης Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Μοντελοποίησης Συστήματος Διαχείρισης και Ευφυούς Χρονοπρογραμματισμού Παραγωγής σε ERP Περιβάλλον ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Δεκέμβριος 2001
Κωνσταντίνος Σιασιάκος Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος Προσανατολισμένου στον Εκπαιδευτικό & Ολοκληρωμένης Μεθοδολογίας Διασφάλισης Ποιότητας Εκπαιδευτικού Λογισμικού ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ. Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Απρίλιος 2001
Γεώργιος Μήτρου - Γεωργίου Υβριδικό Σύστημα Χρονοπρογραμματισμού Παραγωγής με Χρήση Λογικού Προγραμματισμού με Περιοσμούς και Ευρετικές Μεθόδους ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ. Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Δεκέμβριος 2000
Γ. Γκωλέτσης Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Πολυκριτηριακής Αξιολόγησης Έργων ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρ. Βιομηχ. Διατάξεων & Συστημ. Αποφ. Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Νοέμβριος 2000
Χ. Τσαβδάρης Σύστημα Υποστήριξης της κατ’ οίκον Αιμοκάθαρσης μέσω Δικτύου Τηλεματικής και με Χρήση Ασαφούς Λογικής ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Ιούλιος 2000
Ι. Λάριος Διαχείριση Χρηματοοικονικού Κινδύνου σε Απελευθερωμένες Αγορές Ηλεκτρισμού ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Ιούλιος 2000
Π. Παπασταματίου  Δομή, μεθοδολογία και μοντέλα ενεργειακού προγραμματισμού και πολιτικής ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Μάρτιος 1998
Νικόλαος Κοσματόπουλος Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης και Εμπειρίας για την Ορθολογικοποίηση Χρήσης των Πόρων και την Ελαχιστοποίηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Κλωστοϋφαντουργία ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Φεβρουάριος 1998
Β. Ρογκάκος Ολοκληρωμένη πρόταση για την ενιαία διαχείριση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με χρήση τεχνολογίας AM/FM και την ολοκλήρωσή τους με δεδομένα άλλων δικτύων υποδομής ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Ιανουάριος 1998
Π. Μούρτζινου Υβριδικό σχήμα δεδομένων για την διαχείριση αστικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου με την χρήση της τεχνολογίας των συστημάτων αυτόματης χαρτογράφησης και διαχείρισης υποδομής ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Ιανουάριος 1998
Αιμ. Στεφανίτσης Σχεδίαση και ανάπτυξη υβριδικού μοντέλου επίλυσης προβλημάτων χρονοδρομολόγησης συνδυάζοντας λογικό προγραμματισμό με διατύπωση περιορισμών με μεθόδους τοπικής βελτιστοποίησης και γενετικούς αλγόριθμους ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Οκτώβριος 1997
Μ. Σδράλλης Νέα αντικειμενοστρεφής μεθοδολογία για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών με χρήση τεχνολογίας AM/FM. Τυπική εφαρμογή σε οργανισμό διαχείρισης δικτύων αερίων ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Νοέμβριος 1997
Α. Ψύχας Επίλυση του Προβλήματος Χρονοδρομολόγησης Βιομηχανικών Διεργασιών με Ευρετικές Τεχνικές και Δυναμική Προσομοίωση ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Σεπτέμβριος 1997
Χ. Κατωπόδης  Πολυμεταβλητός στατιστικός ποιοτικός έλεγχος. Εφαρμογή στην βιομηχανία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Ιούλιος 1995
Σ. Μητρόπουλος Πλατφόρμα ενοποιημένης διαχείρισης κατανεμημένων συστημάτων και εφαρμογή της σε υπολογιστικά συστήματα πολυμέσων για ανταλλαγή μηνυμάτων ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Οκτώβριος 1994
Ν. Χριστοδούλου Λογικός προγραμματισμός με διατύπωση περιορισμών για επίλυση προβλημάτων χρονοδρομολόγησης ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Νοέμβριος 1993
Θ. Αζάς Πληροφοριακά ολοκληρωμένες επιχειρήσεις. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και κατασκευή ευφυούς υπολογιστικού εργαλείου σχεδιασμού ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Σεπτέμβριος 1993
Κ. Κούτρας Θεωρητική θεμελίωση και μοντελοποίηση δεδομένων σε συστήματα διαχείρισης υπερ-κειμένου ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Μάρτιος 1992
Ζ. Δομένικος Ανάλυση σχεδιασμός και ανάπτυξη αντικειμενοστραφούς έμπειρου συστήματος για το βραχυπρόθεσμο έλεγχο παραγωγής σε περιβάλλον CIM Μηχ.-Μηχ. Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Φεβρουάριος 1992
Γ. Βλοντάκης Αντικειμενοστραφές περιβάλλον ανάπτυξης συστημάτων γνώσης για κατάρτιση προϋπολογισμών ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Απρίλιος 1991
Δ. Ασκούνης Ανοχή σφαλμάτων σε ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου παραγωγής ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Φεβρουάριος 1991
Μ. Ανδρουλάκης Ολοκληρωμένο σύστημα οικονομικής αξιολόγησης επιχειρήσεων. Το σύστημα EVE (Evaluation Expert) ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Ιανουάριος 1991
Χ. Χαραλαμπόπουλος Έμπειρα συστήματα υποστήριξης των αποφάσεων. Εφαρμογή στην κατάρτιση ολοκληρωμένων περιφερειακών ενεργειακών προγραμμάτων ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Σεπτέμβριος 1990
Μιχάλης Χρήστου Βελτιστοποίηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών ατυχημάτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Πολυσταδιακή λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης  
Ι. Ψαρράς Πολυκριτηριακός μαθηματικός προγραμματισμός - Εφαρμογές σε ενεργειακά συστήματα ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης 1989
Θ. Γκούμας  Συστημική προσέγγιση της προσφοράς ενέργειας. Εφαρμογή της συστημικής δυναμικής για τον προσδιορισμό γεννητριών δομών ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Απρίλιος 1989
Σπ. Παπαθανασίου Πολυκριτηριακά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Μεθοδολογία και εφαρμογές σε προβλήματα ενεργειακού σχεδιασμού ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Μάρτιος 1989
Γ. Μέντζας Προσομοίωση μεσόχρονων αλληλεπιδράσεων ενέργειας – οικονομίας. Θεωρητική και εμπειρική ανάλυση ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Ιούνιος 1988
Β. Ασημακόπουλος Δομική προσέγγιση της οικιακής ενεργειακής συμπεριφοράς: Ανάλυση και προσομοίωση  ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης Μάρτιος 1988
Αγ. Αραμπατζή-Λαδιά Η κατάτμηση γραμμικών προτύπων στο σχεδιασμό συστημάτων αποκεντρωμένου ενεργειακού προγραμματισμού ΗΜΜΥ/ Ηλεκτρικής Ισχύος Ι.-Ε. Σαμουηλίδης 1985