Συστήματα Αποφάσεων

Βαθμολογία Επαναληπτικής Εξέτασης 2021 στο μάθημα "Συστήματα Αποφάσεων"

Η βαθμολογία της επαναληπτικής εξέτασης 2021 στο μάθημα "Συστήματα Αποφάσεων" έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος.

Συστήματα Αποφάσεων - Επί πτυχίω εξέταση 2021

Η ηλεκτρονική επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Συστήματα Αποφάσεων» θα γίνει την Τετάρτη 07/07/2021 στις 9.45 (ώρα εξέτασης: 10.00 - 12:00) στην ομάδα του μαθήματος στο MS Teams, στο κανάλι «Εξέταση επί πτυχίω». Μπορείτε να δείτε αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία στο κανάλι «Εξέταση επί πτυχίω» της ομάδας. Επίσης θα σταλούν οι ίδιες οδηγίες στους ιδρυματικούς σας λογαριασμούς (ΧΧΧ@mail.ntua.gr).

Μάθημα: "Συστήματα Αποφάσεων"

Η ηλεκτρονική εξέταση για το μάθημα «Συστήματα Αποφάσεων», θα γίνει την Πέμπτη 04/02/2021 στις 14.45 (ώρα εξέτασης: 15.00 - 17.00). Έχουν αναρτηθεί οι αναλυτικές οδηγίες στο chat του καναλιού “General” της ομάδας του μαθήματος στο MS Teams και έχουν σταλεί στα ιδρυματικά email (ΧΧΧ@mail.ntua.gr) στους εγγεγραμμένους φοιτητές του μαθήματος, αν δεν λάβατε το σχετικό email, παρακαλούμε ενημερώστε τους διδάσκοντες

Μάθημα: "Συστήματα Αποφάσεων"

Το προπτυχιακό μάθημα "Συστήματα Αποφάσεων", θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα (17:15 - 20:00), μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης (Microsoft Teams). Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί την Δευτέρα 12/10. Όλοι όσοι έχουν κεντρική ταυτοποίηση στο central.ntua.gr έχουν αυτόματα πρόσβαση στο Microsoft Teams. Παρακαλούμε διαβάστε εδώ τις οδηγίες για σπουδαστές ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε. Εφόσον έχετε συνδεθεί επιτυχώς στο Teams μπορείτε να συνδεθείτε με την ομάδα του μαθήματος.

Συστήματα Αποφάσεων - Επαναληπτική Εξέταση 2020

Η ηλεκτρονική εξέταση για το μάθημα «Συστήματα Αποφάσεων», θα γίνει την Τετάρτη 23/09/2020 στις 13:15 (ώρα εξέτασης: 13:30 –15:30). Έχουν αναρτηθεί οι αναλυτικές οδηγίες στο chat του καναλιού “General” της ομάδας του μαθήματος στο MS Teams και έχουν σταλεί στα ιδρυματικά email (ΧΧΧ@mail.ntua.gr) στους εγγεγραμμένους φοιτητές του μαθήματος, αν δεν λάβατε το σχετικό email, παρακαλούμε ενημερώστε τους διδάσκοντες.

Συστήματα Αποφάσεων - Εξέταση επί πτυχίω

Η ηλεκτρονική εξέταση – επί πτυχίω για το μάθημα «Συστήματα Αποφάσεων», θα γίνει τη Δευτέρα 29/6/2020 στις 11:45 (ώρα εξέτασης: 12:00-14:00). Έχουν αναρτηθεί οι αναλυτικές οδηγίες στο chat του καναλιού “Εξέταση επί πτυχίω” της ομάδας του μαθήματος στο MS Teams και έχει σταλεί email στους εγγεγραμμένους, αν δεν λάβατε το σχετικό email, παρακαλούμε ενημερώστε τους διδάσκοντες.