Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική

Διαχείριση Ενέργειας & Περιβαλλοντική Πολιτική – Επί πτυχίω εξέταση 2022

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος "Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική" θα γίνει την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, 15.00 στην Αίθουσα 1.

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική - Παρουσιάσεις Εξαμηνιαίας Εργαστηριακής Άσκησης Ιανουάριος 2022

Τις επόμενες δύο εβδομάδες, για το μάθημα της "Διαχείρισης Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής" θα γίνει η εξέταση της εξαμηνιαίας εργαστηριακής άσκησης, και συγκεκριμένα τις ημέρες Τετάρτη 12/01, Παρασκευή 14/01 και Τετάρτη 19/01, στις προκαθορισμένες ώρες των μαθημάτων. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν μέσω MS Teams και δεν θα υπάρχει φυσική παρουσία στην αίθουσα στις ώρες του μαθήματος.

Αναλυτικές πληροφορίες έχουν αποσταλεί με email σε όλους τους φοιτητές που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην εξαμηνιαία εργαστηριακή άσκηση.

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική - Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

Η ηλεκτρονική εξέταση Σεπτεμβρίου του μαθήματος "Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική" θα γίνει τη Παρασκευή 17/09/2021 στις 14.15 (ώρα εξέτασης: 14.30-16.30) στην ομάδα του μαθήματος στο MS Teams στο κανάλι "General". Θα σταλούν οι αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία στους ιδρυματικούς σας λογαριασμούς (ΧΧΧ@mail.ntua.gr).

Διαχείριση Ενέργειας & Περιβαλλοντική Πολιτική – Επί πτυχίω εξέταση 2021

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 15.07.21 και ώρα 11:45 (ώρα εξέτασης: 12:00 διάρκεια 2 ώρες) στην ομάδα του μαθήματος στο MS Teams, στο κανάλι «Εξέταση επί πτυχίω». Μπορείτε να δείτε αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία στο κανάλι «Εξέταση επί πτυχίω» της ομάδας. Επίσης έχουν σταλεί οι ίδιες οδηγίες στους ιδρυματικούς σας λογαριασμούς ηλ. αλληλογραφίας.

Μάθημα "Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική": Επί πτυχίω εξέταση 2021

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος “Διαχείριση Ενεργείας & Περιβαλλοντική Πολιτική” θα γίνει ηλεκτρονικά στην ομάδα του μαθήματος, στο κανάλι "Εξέταση επί πτυχίω" (MS Teams), την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, στις 12.00.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας στην εξέταση μέχρι την Τετάρτη 30/6/2021, στο energymanagement@epu.ntua.gr.