Μέλη ΔΕΠ

Mέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης αποτελούν οι

 • Καθηγητής κ. Ι.Ψαρράς (Διευθυντής Εργαστηρίου)
 • Καθηγητής κ. Β. Ασημακόπουλος 
 • Καθηγητής κ. Δ. Ασκούνης
 • Καθηγητής κ. Γρ. Μέντζας
 • Αναπληρωτής Καθηγητής, κ. Χ. Δούκας.
 • Επίκουρος Καθηγητής, κ. Β. Μαρινάκης.
 • Ομότιμος Καθηγητής κ. Ι.-Ε. Σαμουηλίδης

Στον παρόντα ιστότοπο παρουσιάζεται η ακαδημαϊκή δραστηριότητα/μαθήματα των

 • Καθηγητής, κ. Ι.Ψαρράς (Διευθυντής Εργαστηρίου)
 • Καθηγητής, κ. Δ. Ασκούνης
 • Αναπληρωτής Καθηγητής, κ. Χ. Δούκας.
 • Επίκουρος Καθηγητής, κ. Β. Μαρινάκης.
 • Ομότιμος Καθηγητής, κ. Ι.-Ε. Σαμουηλίδης

Για πληροοφορίες σχετικά με τον καθηγητή κ. B. Ασημακόπουλο επισκεφθείτε τον ιστότοπο: fsu.ntua.gr

Για πληροοφορίες σχετικά με τον καθηγητή κ. Γρ. Μέντζα επισκεφθείτε τον ιστότοπο: imu.ntua.gr

Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Διευθυντής της Μονάδας Αποφάσεων και Διοίκησης

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: john@epu.ntua.gr 
Τηλέφωνο: +30-210-7723551

Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: askous@epu.ntua.gr 
Τηλέφωνο: +30-210-772 3639, -3583 

Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: h_doukas@epu.ntua.gr 
Τηλέφωνο: +30-210-7722083

Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vmarinakis@epu.ntua.gr 
Τηλέφωνο: +30-210-7723760

Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ιδρυτής του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης και Διευθυντής του έως το 2007

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: jes@epu.ntua.gr
Τηλέφωνο: +30-210-7723555, +30 210 7723583