Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Το μεταπτυχιακό μάθημα «Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων», θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη και ώρα 17:00 – 20:00 στο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης, αίθουσα 0.2.2.

Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν στις 20/10/2021.

Εξέταση μαθήματος "Οργάνωση και Διοίκηση" 29/09/2021

Την Τετάρτη 29/09/2021 στις 08:15 (ώρα εξέτασης: 08:30-11:00) θα γίνει η εξέταση του μαθήματος "Οργάνωση και Διοίκηση", μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex).