Εξέταση μαθήματος "Οργάνωση και Διοίκηση" 29/09/2021

Την Τετάρτη 29/09/2021 στις 08:15 (ώρα εξέτασης: 08:30-11:00) θα γίνει η εξέταση του μαθήματος "Οργάνωση και Διοίκηση", μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex).