Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για ΥΔ

Η σημερινή διάλεξη του μαθήματος "Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για ΥΔ" αναβάλλεται επειδή η σχολή θα είναι κλειστή λόγω κατάληψης.