Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική - Βαθμολογία Επαναληπτικής Εξεταστικής 2022